June 2009

Morning Service

Isang Ebanghelyo Lamang: Ang Tinuturuan at ang Nagtuturo (Galatians 6:6)
Isang Ebanghelyo Lamang: Ang Inihahasik at ang Aanihin (Galatians 6:7,8)
Isang Ebanghelyo Lamang: Ang Gumagawa at ang Nanghihina (Galatians 6:9)
Isang Ebanghelyo Lamang: Ang Pagkakataon at ang Pagmamabuti (Galatians 6:10)

Sunday School

Secular School and Doctrinal Faith: Objectivity vs Theological Fidelity
Secular School and Doctrinal Faith: Perspectives (1 of 2)
Secular School and Doctrinal Faith: Perspectives (2 of 2)
Secular School and Doctrinal Faith: Concluding Thoughts

Vesper Service

Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: Key to Interpretation (Ecclesiastes 1:1-3) (1 of 2)
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: Key to Interpretation (Ecclesiastes 1:1-3) (2 of 2)
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: On and On, Nature Goes (Ecclesiastes 1:4-11)
Ecclesiastes, Lasting Wisdom for Fleeting Life: More Knowledge, More Sorrow